سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نمایش 1 - 25 از 243

علیرضا
صفری دولو
تصویر پرسنلی نامزد
ایران قوی، با انقلابی نو، در بطن ایران اسلامی
مشهد و کلات
حمیدرضا
رمضانی
تصویر پرسنلی نامزد
محمد احسان
تقوی زاده یزدی
تصویر پرسنلی نامزد
تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزش، تربیت، پرروش و پژوهش
مشهد وکلات
محسن
ناصری پوریزدی
تصویر پرسنلی نامزد
تغییر به نفع مردم
فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه
امیر
رجائی
تصویر پرسنلی نامزد
عدالت اجتماعی برای همه
چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار
رسول
باستانی
تصویر پرسنلی نامزد
فریبا
قدیمی
تصویر پرسنلی نامزد
تعهد صداقت پشتکار
مشهد کلات
محمودرضا
صفرایی
تصویر پرسنلی نامزد
مبارزه با تورم، تأمین رفاه و ایجاد اشتغال
مشهد و‌کلات
احمد
خداشناس
تصویر پرسنلی نامزد
صداقت، روحیه جهادی، امید
مشهد و کلات
رضا
عنبران
تصویر پرسنلی نامزد
ایران برای ایرانی
چناران گلبهار طرقبه شاندیز
کاظم
رحمانی
تصویر پرسنلی نامزد
جوانان،کشاورزان،زنان وتوسعه فرهنگی و اقتصادی شهرهایمان
کاشمر ، خلیل آباد،بردسکن وکوهسرخ
محمد رضا
قربانی
تصویر پرسنلی نامزد
پیشرفت اقتصادی مبارزه با فساد
چناران گلبهار طرقبه و شاندیز
فرشته
شیخکانلو
تفکر وتدبیر، مشارکت وتغییر
مشهد وکلات
سیدعلی
عبدی
تصویر پرسنلی نامزد
معنویت عدالت توسعه
مشهد و کلات
حمیدرضا
آهنی رودمعجنی
تصویر پرسنلی نامزد
عدالت هوشمند، نظارت مردمی هوشمند، سیاستهای حمایتی برای میزبانی ۸۰ میلیون زائر امام هشتم ع
مشهد وکلات
مجید
حسین زاده فرخد
سخن کم عمل بسیار خواهد بود
مشهد کلات
مجید
حسین زاده فرخد
سخن کم عمل بسیار خواهد بود
مشهد کلات
جواد
حمیدی
تصویر پرسنلی نامزد
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
مشهد و کلات
عطیه
جوادپور
تصویر پرسنلی نامزد
به نام خدا و برای مردم
مشهد
فاطمه
هاتفی
تصویر پرسنلی نامزد
حاظرم برای رای اعتماد شما وجه ضمانت بدهم
مشهد
سید محمد
ذبیحی مداح
بودن یا نبودن مسئله این است، انتخاب اصلح، برای تحول گسترده!
مشهد
محمد
عباسپور نوغانی
تصویر پرسنلی نامزد
حامی مردم شریف تا بهروزی وکسب رضای الهی
مشهدمقدس و کلات
محمدعلی
زمانی نوقابی
تصویر پرسنلی نامزد
عدالت مالیاتی نفی رانت سیستماتیک
مشهد وکلات نادر