سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

نمایش 1 - 25 از 1,810

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

مسجد و مجتمع فرهنگی پنج تن آل عبا علیهم السلام

اقدسیه 41 شهید جهان بین 7

حسن

رضایی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید دارایی(مجتمع فرهنگی مقداد- بین مقداد 7 و 9)

صاحب الزمان

توس ۳۴

وحید

یعقوب پور

 • کوثر

خراسان شمالی

شيروان

حضرت علی بن ابی طالب

کوی وحدت خیابان شهید مطهری

محمد حسین

برات زاده

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان شمالی

شيروان

حضرت علی بن ابی طالب

کوی وحدت خیابان شهید مطهری

محمد حسین

برات زاده

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

قوچان

یساولی

میدان امام خمینی ابتدای بازار عشق آباد جنب بانک ملت

رضا

اصغریان

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

قوچان

یساولی

میدان امام خمینی ابتدای بازار عشق آباد جنب بانک ملت

رضا

اصغریان

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

باخرز

صاحب الزمان عج

روستای کردیان باخرز

حبیب الله

حسن نژاد

 • استقرار

خراسان رضوی

مشهد

شهید اصلانی(مسجدالنبی)

امام علی النقی علیه السلام

شهید اصلانی۹۹

علی اکبر

محمدیان

 • کوثر

خراسان رضوی

مشهد

شهید اصلانی(مسجدالنبی)

امام علی علیه السلام

پنج تن 55کمالی 3 محمدزاده 8

رضا ایمانی پهلوان لو

ایمانی پهلوان لو

 • بصائر

خراسان رضوی

مشهد

شهید دارایی(مجتمع فرهنگی مقداد- بین مقداد 7 و 9)

جوادالائمه

بسکابادی ۱۲

مصطفی

صفری

 • کوثر

خراسان رضوی

مشهد

شهید دارایی(مجتمع فرهنگی مقداد- بین مقداد 7 و 9)

امام رضا

توس۹۵

سید سجاد

چاوشی

 • کوثر

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید کامیاب(مسجد رانندگان)

بلال

خیابان شیخ صدوق نبش صدوق ۱۴

علی

دسترس

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید دارایی(مجتمع فرهنگی مقداد- بین مقداد 7 و 9)

صاحب الزمان

توس ۳۴

وحید

یعقوب پور

 • کوثر

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید کامیاب(مسجد رانندگان)

یزدی اباد

میدان شهدا

محمد

نادی

 • کوثر

خراسان رضوی

كدكن

مسجد جامع حاج سیدحسن کدکنی ره

شهر کدکن میدان امام حسن مجتبی علیه‌السلام

احمد

اسدی خیرآباد

 • هدایت

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

مسجد امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان رضوی

مشهد

شهید تقی پور(بزرگراه شهید کلانتری، مسجد شهید نظامی)

مسجد امام رضا علیه السلام

وکیل آباد۵۹ شریف ۹

محمد

گلستانی

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان شمالی

شيروان

حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام

خیابان جهاد ۳

محمد حسین

برات زاده

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان شمالی

شيروان

حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف

خیابان دانشگاه ۲۳

محمد حسین

برات زاده

 • عضو طرح خاصی نیستم

خراسان جنوبی

قائن

مسجد الرسول روستای موسویه

بلوار امام رضا

علی

جوادیان

 • هدایت