سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

تذکر:

1- اولویت تخصیص سهمیه با مساجدی است که اطلاعات خود را زودتر ثبت نمایند. 2- برنج با 50درصد تخفیف و اقلام فضاآرایی با 80درصد تخفیف عرضه خواهد شد. 3- در صورت تخصیص سهمیه با شما تماس خواهیم گرفت.