سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

سوال1:هدف راهبردی انقلاب اسلامی کدام است؟
سوال2:از منظر مقام معظم رهبری بزرگترین مبارزه با آمریکا چیست؟
سوال3:مقام معظم رهبری چه چیزی را به هوا تشبیه می نمایند؟
سوال4: خطرناک ترین راه غیر انقلابی کردن حوزه کدام است؟
سوال5: مهمترین موضوعی که مقام معظم رهبری در دیدار مجمع نمایندگان طلاب به آن اشاره کردند کدام است؟
سوال6: کدام گزینه در مورد علت اثرگذاری حوزه علمیه قم در جامعه صحیح می باشد؟
سوال7: علت پیروزی انقلاب اسلامی کدام گزینه می باشد؟
سوال8: در چه صورت نظام اسلامی انقلابی باقی می ماند؟
سوال9: در چه صورت نظام اسلامی شکست خواهد خورد؟
سوال10: اولین نمونه تحقق اسلام ناب بعد از صدر اسلام کدام گزینه است؟