سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

امام جماعت محترم سلام علیکم
مستدعی است با دقت نظر در نظرسنجی ذیل شرکت فرمایید.لازم به ذکر است نظر شریف حضرتعالی در بسیاری از برنامه ریزی های سال پیش رو موثر خواهد بود.
میزان حضور "نوجوانان" (10-تا 18 سال) بین نمازگزاران مسجد شما حدودا چقدر است؟(ضروری)
میزان حضور "جوانان" (18-تا 30 سال) بین نمازگزاران مسجد شما حدودا چقدر است؟(ضروری)