سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

فراخوان ایده های طرح پیوند مسجد و مدرسه

فرهیختهٔ گرامی سلام علیکم
چنانچه مستحضرید، طرح پیوند بین مسجد و مدرسه با پیگیری توامان مرکز رسیدگی به امور مساجد و اداره کل آموزش و پرورش استان در حال برگزاری می باشد.لذا با کمال احترام از شما درخواست می‌نماییم چنانچه نسبت به بهتر برگزار شدن این برنامهٔ جامع، ایده و نظر و برنامه ای دارید، در این فرم ثبت نمایید. یقینا بیان ایده های عملیاتی و خلاقانهٔ شما می تواند منشأ خیرات و آثار معنوی فراوانی در راستای تربیت نسلی متعهد و آینده ساز باشد.
شایان ذکر است از طرح و ایده های برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

مهلت ارسال: 31 اردیبهشت 1403

جهت دریافت طرح، اینجا کلیک کنید.