سامانه ثبت و انعکاس فعالیت‌های مساجد

05132012040

مشخصات متقاضی

جنسیت(ضروری)
شش رقم آخر کد ملی
حتما قبل از مراجعه به پایگاه، از طریق پیام رسان سروش یا ایتا با مسئول مربوطه هماهنگی فرمایید.
پس از ثبت درخواست به صفحه‌ی شخصی رابط پایگاه متصل خواهید شد و می توانید از این طریق با ایشان ارتباط بگیرید.